Home Over test contact

Structuur

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van Scholengemeenschap Archipel vzw bestaat uit vertegenwoordigers van volgende schoolbesturen:

  • Begeleidingscentrum Capelderij vzw Buggenhout
  • vzw Vrij Katholiek Onderwijs Buggenhout
  • Óscar Romeroscholen vzw

Bevoegdheid: beslissingen nemen
Voorzitter: mevrouw Rita Storme

CODI (College van Directeurs)

Bestaat uit de directies van de scholen die behoren tot de scholengemeenschap, onder voorzitterschap van de coördinerend directeur.

Bevoegdheid: voorbereiden en uitvoeren van de beslissingen
Voorzitter: de heer Joeri Deblauwe

OCSG (Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap)

Bestaat uit de directies van de scholen die behoren tot de scholengemeenschap, de coördinerend directeur, per school 1 afgevaardigde van het personeel en een afvaardiging van het COC.

Bevoegdheid: overleggen, adviseren
Voorzitter: de heer Joeri Deblauwe, coördinerend directeur

Omkadering

Carla D'Hoe, stafmedewerker SG Archipel