Home Over test contact

Wat is een scholengemeenschap?

Een scholengemeenschap bestaat uit één of meerdere scholen in een bepaalde streek.  Ze maakt afspraken over het onderwijsaanbod, personeelszaken en leerlingenaangelegenheden.

De scholen die tot een scholengemeenschap behoren behouden hun zelfstandigheid. Een scholengemeenschap heeft  meer te bieden dan elke school afzonderlijk. Het onderwijsaanbod van een scholengemeenschap moet minstens bevatten:

  1. een eerste graad bestaande uit een eerste leerjaar A en B, een tweede leerjaar en een beroepsvoorbereidend leerjaar;
  2. een tweede graad bestaande uit een eerste en tweede leerjaar van het algemeen secundair onderwijs met drie opties, een eerste en tweede leerjaar van het technisch secundair onderwijs met twee studiegebieden en een eerste en tweede leerjaar van het beroepssecundair onderwijs met twee studiegebieden; de studiegebieden van het technisch en beroepssecundair onderwijs mogen dezelfde zijn;
  3. een derde graad bestaande uit een eerste en tweede leerjaar van het algemeen secundair onderwijs met drie opties, een eerste en tweede leerjaar van het technisch secundair onderwijs met twee studiegebieden en een eerste en tweede leerjaar van het beroepssecundair onderwijs met twee studiegebieden; de studiegebieden van het technisch en beroepssecundair onderwijs mogen dezelfde zijn.

Bron: Onderwijsdecreet Secundair Onderwijs 14-07-1998.